Start

Förskolor, nybyggnad

Med förskolor menas här en byggnad speciellt avsedd för förskole- eller/och fritidsverksamhet. 

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förskolor, nybyggnad
Ladda nerBeskrivning
Programhandling för inneklimat, förskolorBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, förskolorAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, förskolorSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Magnetisk flödestäthet, vid projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering