Start

Fuktsäkerhetsansvar projektering

Nivå: Basnivå

Fuktsäkerhetsansvar för projektering beskriver vad ansvaret innebär. Bland annat att det ska finnas en fuktsäkehetsansvarig för projektering. Det är en person hos respektive projektör som är ansvarig för att fuktsäkerhetsprojekteringen utförs och dokumenteras. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11298
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska