Startsida

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Upphandling vid projektering
Expandera rad för mer information
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Magnetisk flödestäthet, vid projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier