Start

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid projektering
Ladda nerBeskrivning
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Magnetisk flödestäthet, vid projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor