Start

Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivning

Nivå: Basnivå

Det är mycket viktigt att ambitionsnivån för projektets fuktsäkerhet väljs aktivt av beställaren. Om ambitionsnivån avgörs av annan aktör, exempelvis om den passivt hamnar på en totalentreprenör så är risken stor att kvaliteten blir lidande och viktiga fuktsäkerhetsaspekter missas. Beställarens fuktsakkunnige utgör beställarens kompetens som ska hjälpa till att fastställa ambitionsnivåer och säkra upp fuktsäkerhetsarbetet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11380
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska