Start

Magnetisk flödestäthet, vid projektering

Nivå: Basnivå

Kravet minskar risken för förhöjda nivåer av magnetiska fält. Långsiktig exponering för magnetiska fält kan öka risken för leukemi hos barn.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11469
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska