Start

Projektering för minskad klimatpåverkan

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Detta krav syftar till att minskning av klimatpåverkan från projektet beaktas och beräknas redan i projekteringen. Minskad klimatpåverkan ska ske genom aktiva val och åtgärder och resultatet ska beräknas. Kravet ger förutsättningar för tillräcklig kvalitet, på klimatarbetet och klimatberäkningarna i projekteringsuppdrag. Observera att kravet inte kräver klimatberäkningar vid anbudslämning utan först under kontraktstiden. Klimatdeklaration enligt lag syftar till att minska klimatbelastningen. Lagen innebär att klimatbelastningen ska deklareras men innebär ännu inte att klimatpåverkan måste minska. För att uppnå minskad klimatbelastning bör föreliggande upphandlingskrav ställas. För upphandling av hjälp med att ta fram en lagstadgad klimatdeklaration finns ett eget krav.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11488
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska