Start

Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skeden

Nivå: Spjutspetsnivå

Kravet bidrar till att lägre energianvändning för drift av byggnaden uppnås. Värme- och övrig energianvändning för drift av byggnaden kan stå för över hälften av byggnadens klimatavtryck. När effektbehovet är som störst är ofta också priset på energin som högst och fossila energikällor ofta används mest. Ett sätt att minska effektbehovet är att ställa krav på byggnadens prestanda avseende energiförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Kravet samspelar med Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY18) kriterium Guld, vilket i dagligt tal kallas passivhus. Kravet samspelar också med stödet ”Energihjälpen” från Sveby och SKR. Kravet kan inte användas tillsammans med krav nr 11221, 11374 eller 11375.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11566:1
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska