Startsida

Totalentreprenad

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Totalentreprenad
Expandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikation
Magnetisk flödestäthet, vid totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Givare och mätareBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.BasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.Avancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.SpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.BasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.Avancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.SpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikation
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier