Startsida

Entreprenad - utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser nybyggnad av förskolor och/eller fritidshem.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Entreprenad - utförandeentreprenader
Expandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav

Ladda ner valda kriterier