Start

Sysselsättningsfrämjande villkor

Här kan du ta del av olika kontraktsvillkor för att ökad sysselsättning genom offentlig upphandling. Den ena varianten innebär att leverantören åtar sig att medverka i en dialog om sina förutsättningar för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den andra att leverantören åtar sig att erbjuda anställningar eller praktik. Dessutom finns en kompletterande variant med kontraktsvillkor som innebär att bonus utgår om ytterligare personer får sysselsättning och/eller att den vinnande leverantören vidtar jämställdhetsåtgärder inom ramen för kontraktet.

Filtrering

Kriteriegrupp
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Sysselsättningsfrämjande villkor
Ladda nerBeskrivning
Dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärderBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDialog om sysselsättningfrämjande åtgärder
SysselsättningskravAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSysselsättningskrav
Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhetSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorBonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet