Start

Dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder

Nivå: Basnivå

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb och samtidigt bidra med kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Att ställa krav på dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder innebär att leverantören ska medverka i dialog som syftar till att diskutera leverantörens förutsättningar att bidra till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det kan ske genom att, inom ramen för kontraktet, erbjuda anställning eller praktik för arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11555
Grupp:
Dialog om sysselsättningfrämjande åtgärder
Engelska:
Finns inte på engelska