Start

Dialog om sysselsättningfrämjande åtgärder

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb och samtidigt bidra med kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Att ställa krav på dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder innebär att leverantören ska medverka i dialog som syftar till att diskutera leverantörens förutsättningar att bidra till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det kan ske genom att, inom ramen för kontraktet, erbjuda anställning eller praktik för arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Filtrering

Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Dialog om sysselsättningfrämjande åtgärder
Ladda nerBeskrivning
Dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärderBasnivåSärskilda kontraktsvillkor