Start

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet kan användas för att öka incitamentet för att leverantören vidtar ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder inom ramen för det aktuella kontraktet. Bonus utgår om fler personer ur angiven målgrupp eller målgrupper får sysselsättning genom anställning eller praktik.

Filtrering

Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet
Ladda nerBeskrivning
Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhetSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkor