Start

Engångstextilier för sjukvården

Engångstextilier används i stor utsträckning inom vården och är många gånger att föredra framför flergångstextilier, till exempel när de behöver klippas upp. Ur miljösynpunkt är det viktigt att se till helheten. Genom att ställa krav i upphandlingen kan minska miljöbelastningen minska.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Engångstextilier för sjukvården
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravEngångstextilier för sjukvården
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården
Färgämnen och pigmentBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
AlkylfenoletoxilaterBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Begränsning av biocider (antimikrobiella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Vattenavvisande och vattentät funktion där sådan funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Engångstextilens klimatpåverkanBasnivåTilldelningskriterierEngångstextilier för sjukvården
Biobaserat plastmaterialAvancerad nivåTilldelningskriterierEngångstextilier för sjukvården
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården