Startsida

Engångstextilier för sjukvården

Engångstextilier för sjukvården
Expandera rad för mer information
Produktens klimatpåverkanSpjutspetsnivåTilldelningskriterierEngångstextilier för sjukvården
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Flamskyddsmedel i engångstextilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
FärgämnenBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Vattenavvisande och vattentät funktionBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)Avancerad nivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Andel biobaserat plastmaterialAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården
AlkylfenoletoxylaterBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravEngångstextilier för sjukvården
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården
Innehåll av flamskyddsmedelBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
Information om materialBasnivåTeknisk specifikationEngångstextilier för sjukvården
MiljöinformationBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångstextilier för sjukvården

Ladda ner valda kriterier