Start

Alkylfenoletoxilater

Nivå: Basnivå

Alkylfenoletoxilater är miljö- och hälsofarliga. Genom att använda kravet undviks alkylfenoletoxilater i engångstextilier.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11203:1
Grupp:
Engångstextilier för sjukvården