Startsida

Engångstextilier för sjukvården

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Engångstextilier för sjukvården
Expandera rad för mer information
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Information om materialBasnivåTeknisk specifikation
FärgämnenBasnivåTeknisk specifikation
Vattenavvisande och vattentät funktionBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)Avancerad nivåTeknisk specifikation
AlkylfenoletoxylaterBasnivåTeknisk specifikation
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikation
Flamskyddsmedel i engångstextilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av flamskyddsmedelBasnivåTeknisk specifikation
Produktens klimatpåverkanSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
MiljöinformationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Andel biobaserat plastmaterialAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier