Start

Engångstextilier för sjukvården

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Engångstextilier för sjukvården
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Färgämnen och pigmentBasnivåTeknisk specifikation
AlkylfenoletoxilaterBasnivåTeknisk specifikation
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av biocider (antimikrobiella ämnen)BasnivåTeknisk specifikation
Vattenavvisande och vattentät funktion där sådan funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikation
Engångstextilens klimatpåverkanBasnivåTilldelningskriterier
Biobaserat plastmaterialAvancerad nivåTilldelningskriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor