Start

Formaldehyd

Nivå: Basnivå

Formaldehyd har hälsofarliga egenskaper som giftigt, sensibiliserande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Kravet begränsar halten formaldehyd som avges från textilier.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11204:1
Grupp:
Engångstextilier för sjukvården
Engelska: