Start

Engångstextilens klimatpåverkan

Nivå: Basnivå

Syftet med kravet är att premiera de leverantörer som kan ge information om engångstextiliers klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11207:2
Grupp:
Engångstextilier för sjukvården