Start

Medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning fyller en viktig funktion för att diagnosticera, behandla och lindra sjukdomar och skador. Hållbarhetskriterierna driver på utvecklingen av energieffektivare utrustning, minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen och förlängd livslängd för produkterna.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Medicinteknisk utrustning
Ladda nerBeskrivning
Energiprestanda medicinteknisk utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Information om utrustningens miljöprestandaBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Tillgång till reservdelarBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Rutiner för kontroll och hantering av information kring farliga ämnen i utrustningenBasnivåKvalificeringskravGenerella kriterier
Information om innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen i utrustning och förbrukningsmaterial i kontakt med vävnad och kroppsvätskorBasnivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (hela kandidatförteckningen)Avancerad nivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Rengörings- och desinfektionsmedelBasnivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Ftalatfria produkterBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Gasanvändning för anestesiutrustningAvancerad nivåTilldelningskriterierAnestesi- och intensivvårdsutrustning
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationAutoklav/Medicinsk sterilisator
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationEKG-utrustning, diagnostisk
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationHemodialysutrustning
Vattenanvändning för hemodialysutrustningBasnivåTilldelningskriterierHemodialysutrustning
Reduktion av dialysvätskeflödetBasnivåTilldelningskriterierHemodialysutrustning
Bisfenol A i plastBasnivåTeknisk specifikationHemodialysutrustning
Kylmedel i medicinsk frysAvancerad nivåTilldelningskriterierMedicinsk frys
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationSpol- och diskdesinfektor
VattenmätningBasnivåTeknisk specifikationSpol- och diskdesinfektor
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationUltraljudsutrustning