Startsida

Medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning fyller en viktig funktion för att diagnosticera, behandla och lindra sjukdomar och skador. Hållbarhetskriterierna driver på utvecklingen av energieffektivare utrustning, minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen och förlängd livslängd för produkterna.

Medicinteknisk utrustning
Expandera rad för mer information
Bisfenol A i plastBasnivåTeknisk specifikationHemodialysutrustning
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationHemodialysutrustning
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationSpol- och diskdesinfektor
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationUltraljudsutrustning
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationAutoklav/Medicinsk sterilisator
Automatiskt vilolägeBasnivåTeknisk specifikationEKG-utrustning, diagnostisk
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Ftalatfria produkterBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Energiprestanda medicinteknisk utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
VattenmätningBasnivåTeknisk specifikationSpol- och diskdesinfektor
Vattenanvändning för hemodialysutrustningBasnivåTilldelningskriterierHemodialysutrustning
Tillgång till reservdelarBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Information om innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Gasanvändning för anestesiutrustningAvancerad nivåTilldelningskriterierAnestesi- och intensivvårdsutrustning
Kylmedel i medicinsk frysAvancerad nivåTilldelningskriterierMedicinsk frys
Innehåll av särskilt farliga ämnen i utrustning och förbrukningsmaterial i kontakt med vävnad och kroppsvätskorBasnivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (hela kandidatförteckningen)Avancerad nivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Information om utrustningens miljöprestandaBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Rutiner för kontroll och hantering av information kring farliga ämnen i utrustningenBasnivåKvalificeringskravGenerella kriterier
Rengörings- och desinfektionsmedelBasnivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Reduktion av dialysvätskeflödetBasnivåTilldelningskriterierHemodialysutrustning

Ladda ner valda kriterier