Startsida

Bisfenol A i plast

Bisfenol A är ett misstänkt hormonstörande ämne med östrogena egenskaper, som riskerar att skada människans fortplantningsförmåga. 

KravID

11361

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7) ska inte vara tillsatt som ett ingående ämne i hemodialysutrustningens membran, filter och slangar. Föroreningar (rester) ska inte finnas i halter över 0,01 viktprocent i varje enskild del av produkten.