Startsida

Ftalatfria produkter

Hälsofarliga ftalater används som aktiva tillsatser och mjukgörare i vissa plaster. Denna grupp av mjukgörare kan undvikas genom att använda kravet, och därmed minska exponeringen för patienter och personal.

KravID

11356

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Medicinteknisk utrustning och tillhörande förbrukningsmaterial ska inte innehålla de ftalater (estrar av 1,2-bensendikarboxylsyra) som anges i tabellen nedan. Halten ftalater ska sammanlagt inte överstiga 0,1 viktsprocent i varje individuell del av varan. 

  Ämne CAS-nummer
1 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7
2 Bis(2-metoxietyl)ftalat; Di(2-metoxietyl)ftalat (BMEP; DMEP) 117-82-8
3 Dipentylftalat (DPP) 131-18-0
4 Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5
5 1,2-bensendikarboxylsyra di-(C7-11)-alkylestrar, grenade och raka (DHNUP) 68515-42-4
6 Di(grenade C6-C8) alkylftalater (DIHP) 71888-89-6
7 N-pentylisopentylftalat 776297-69-9
8 Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5
9 Dibutylftalat (DBP) 84-74-2
10 Dihexylftalat (DnHP) 84-75-3
11 1,2-bensendikarboxylsyra dipentylester, grenad och rak 84777-06-0
12 Benzylbutylftalat (BBP) 85-68-7
13 1,2-bensendikarboxylsyra dihexylester, grenad och rak 68515-50-4
14 1,2-Benzenedikarboxylsyra, di-C6-10-alkylester  68515-51-5
15 1,2-Benzenedikarboxylsyra, blandad decyl- och hexyl- och octyldiester 68648-93-1
16 Diisononylftalat (DINP) 28553-12-0 och 68515-48-0
17 Diisodecylftalat (DIDP) 26761-40-0 och 68515-49-1
18 Di-n-oktylftalat (DNOP) 117-84-0