Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ftalatfria produkter

Krav ID
11356
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Medicinteknisk utrustning och tillhörande förbrukningsmaterial ska inte innehålla de ftalater (estrar av 1,2-bensendikarboxylsyra) som anges i tabellen nedan. Halten ftalater ska sammanlagt inte överstiga 0,1 viktsprocent i varje individuell del av varan. 

  Ämne CAS-nummer
1 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7
2 Bis(2-metoxietyl)ftalat; Di(2-metoxietyl)ftalat (BMEP; DMEP) 117-82-8
3 Dipentylftalat (DPP) 131-18-0
4 Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5
5 1,2-bensendikarboxylsyra di-(C7-11)-alkylestrar, grenade och raka (DHNUP) 68515-42-4
6 Di(grenade C6-C8) alkylftalater (DIHP) 71888-89-6
7 N-pentylisopentylftalat 776297-69-9
8 Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5
9 Dibutylftalat (DBP) 84-74-2
10 Dihexylftalat (DnHP) 84-75-3
11 1,2-bensendikarboxylsyra dipentylester, grenad och rak 84777-06-0
12 Benzylbutylftalat (BBP) 85-68-7
13 1,2-bensendikarboxylsyra dihexylester, grenad och rak 68515-50-4
14 1,2-Benzenedikarboxylsyra, di-C6-10-alkylester  68515-51-5
15 1,2-Benzenedikarboxylsyra, blandad decyl- och hexyl- och octyldiester 68648-93-1
16 Diisononylftalat (DINP) 28553-12-0 och 68515-48-0
17 Diisodecylftalat (DIDP) 26761-40-0 och 68515-49-1
18 Di-n-oktylftalat (DNOP) 117-84-0

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts