Start

Generella kriterier

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Generella kriterier
Ladda nerBeskrivning
Energiprestanda medicinteknisk utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Information om utrustningens miljöprestandaBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Tillgång till reservdelarBasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för kontroll och hantering av information kring farliga ämnen i utrustningenBasnivåKvalificeringskrav
Information om innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen i utrustning och förbrukningsmaterial i kontakt med vävnad och kroppsvätskorBasnivåTilldelningskriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (hela kandidatförteckningen)Avancerad nivåTilldelningskriterier
Rengörings- och desinfektionsmedelBasnivåTilldelningskriterier
Ftalatfria produkterBasnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor