Startsida

Generella kriterier

Filtrering

Nivå
Agenda 2030
Miljömål
Kategori
Typ
Generella kriterier
Expandera rad för mer information
Energiprestanda medicinteknisk utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Information om utrustningens miljöprestanda BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Tillgång till reservdelarBasnivåTeknisk specifikation
Socialt ansvarsfull produktionBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för kontroll och hantering av information kring farliga ämnen i utrustningenBasnivåKvalificeringskrav
Information om innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen i utrustning och förbrukningsmaterial i kontakt med vävnad och kroppsvätskorBasnivåTilldelningskriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (hela kandidatförteckningen) Avancerad nivåTilldelningskriterier
Rengörings- och desinfektionsmedelBasnivåTilldelningskriterier
Ftalatfria produkter BasnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier