Start

Energiprestanda medicinteknisk utrustning

Nivå: Basnivå

Livscykelanalyser för medicinteknisk utrustning visar att energianvändning i drift utgör omkring 80 procent av produkternas totala miljöpåverkan under livscykeln. Genom detta villkor efterfrågas information om den inköpta utrustningens energiprestanda.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11357
Grupp:
Generella kriterier