Startsida

Energiprestanda medicinteknisk utrustning

Livscykelanalyser för medicinteknisk utrustning visar att energianvändning i drift utgör omkring 80 procent av produkternas totala miljöpåverkan under livscykeln. Genom detta villkor efterfrågas information om den inköpta utrustningens energiprestanda.

KravID

11357

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Utrustningens energianvändning ska mätas och redovisas enligt de beräkningsmetoder för respektive typ av utrustning som anges i bilagan ”energimätning medicinteknisk utrustning”. Redovisningen ska inlämnas vid kontaktsstart [eller vid annan tidpunkt som anges av den upphandlande myndigheten].