Start

Information om innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Nivå: Basnivå

Genom detta villkor får den upphandlande myndigheten information om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustningen och tillhörande förbrukningsmaterial.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10829:1
Grupp:
Generella kriterier