Start

Innehåll av särskilt farliga ämnen (hela kandidatförteckningen)

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med detta kriterium är att minimera innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11355
Grupp:
Generella kriterier