Startsida

Rengörings- och desinfektionsmedel

Kriteriet syftar till att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i de rengörings- och desinfektionsmedel som används vid rengöring av den medicintekniska utrustningen.

KravID

11358

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören intyga att utrustningen går att göra rent med alkoholbaserade desinfektions- och rengöringsmedel.