Startsida

Tillgång till reservdelar

Syftet med kriteriet är att säkerställa att reservdelar finns tillgängliga för att se till att funktionen bibehålls under hela utrustningens livslängd.

KravID

10819:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Leverantören ska garantera att det kommer att finnas tillgång till kompatibla reservdelar under minst tio (10) år efter leveransen.