Start

Tillgång till reservdelar

Nivå: Basnivå

Syftet med kriteriet är att säkerställa att reservdelar finns tillgängliga för att se till att funktionen bibehålls under hela utrustningens livslängd.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10819:1
Grupp:
Generella kriterier