Start

Innehåll av särskilt farliga ämnen i utrustning och förbrukningsmaterial i kontakt med vävnad och kroppsvätskor

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kriterium är att minimera innehållet av cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) som listas  på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11354
Grupp:
Generella kriterier