Start

Rutiner för kontroll och hantering av information kring farliga ämnen i utrustningen

Nivå: Basnivå

Syftet med kriteriet är att säkerställa att leverantören har rutiner och kontrollsystem för att hantera information om miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustningen och tillhörande förbrukningsmaterial.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10809:1
Grupp:
Generella kriterier