Start

Gasanvändning för anestesiutrustning

Nivå: Avancerad nivå

En minskad användning av anestesigaser minskar användningen av kraftfulla växthusgaser och förbättrar arbetsmiljön för sjukhusanställda.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10838
Grupp:
Anestesi- och intensivvårdsutrustning