Startsida

Gasanvändning för anestesiutrustning

En minskad användning av anestesigaser minskar användningen av kraftfulla växthusgaser och förbättrar arbetsmiljön för sjukhusanställda.

KravID

10838

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud intyga att:  

  • anestesiutrustning för lång- och medellång behandling är utrustad med mottryckskompenserad lågflödesfunktion på högst 2 liter per minut
  • anestesiutrustning har funktioner som automatiskt styrs till lågt flöde (automatisk lågflödesfunktion) eller har IT-verktyg som hjälper användaren att uppnå lågt flöde

Med lågt flöde avses en flödeshastighet som ger patienten adekvat O2 och agens med bra svarstid på ändringar.