Startsida

Automatiskt viloläge

Energianvändningen minskar när utrustningen automatiskt går in i viloläge eller stänger av sig själv efter en tids inaktivitet. 

KravID

11359

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Utrustningen ska ha en funktion för att automatiskt gå in i viloläge eller slå av sig själv efter en tids inaktivitet eller efter ett förutbestämt schema.