Startsida

Vattenmätning

Mätning av vattenanvändningen enligt ett standardiserat användarscenario kan efterfrågas genom detta kriterium.

KravID

10836:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Den offererade utrustningens vattenanvändning per cykel (liter/cykel) ska mätas och redovisas. Provning ska ske enligt metoden och provningsvillkoren i ISO 15883-5, Annex A. Mätningen ska göras enligt följande parametrar:

  • Kallvatten, maxtemperatur 20 °C
  • Varmvatten, maxtemperatur 60 °C
  • Behandlat vatten, maxtemperatur 20 °C

Följande A0-värden ska uppnås:

  • Kirurgiska instrument och analysinstrument: A0 600
  • Skrymmande gods: A0 600
  • Bäcken och urinflaskor: A0 60

För diskdesinfektorer ska testsmuts enligt 15883-5, annex A användas.
För spoldesinfektor ska upphandlaren ange program, såsom bäckenprogram eller normalprogram: [program]

Provningen ska utföras i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan.