Start

Vattenanvändning för hemodialysutrustning

Nivå: Basnivå

Genom detta kriterium premieras den utrustning som har lägst vattenanvändning. Det kan gå åt cirka 500 liter vatten för en dialysbehandling av en patient.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10834:1
Grupp:
Hemodialysutrustning