Startsida

Vattenanvändning för hemodialysutrustning

Genom detta kriterium premieras den utrustning som har lägst vattenanvändning. Det kan gå åt cirka 500 liter vatten för en dialysbehandling av en patient.

KravID

10834:1

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng ges efter vattenanvändning i liter per behandlingscykel. Behandlingscykeln ska vara i enlighet med IEC 60601-2-16:2018 eller motsvarande:

  • Provning - varaktigheten i tid beror på maskinen
  • Fyllning/sköljning - 10 minuter
  • Förcirkulation - 15 minuter
  • Dialys - 4 timmar

Ju lägre vattenanvändning (liter per cykel), desto fler poäng.
Provningen ska utföras i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande.