Startsida

Kylmedel i medicinsk frys

Kylmedel kan bidra mycket starkt till den globala uppvärmningen. Med detta kriterium ges kylmedel med låg GWP-faktor (växthusgaspotential) ett mervärde.

KravID

10837

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud intyga att utrustningen innehåller kylmedel med GWP100 (faktor för global uppvärmningspotential) < 10.