Startsida

Reduktion av dialysvätskeflödet

Ett lägre dialysvätskeflöde sparar på vatten, el och dialyskoncentrat.

KravID

11360

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng ges om dialysutrustningen automatiskt reducerar dialysvätskeflödet under perioden mellan förcirkulationsfasen och dialysfasen. Leverantören ska ange det reducerade dialysflödet.