Startsida

Möbler

Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke, träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

Kriteriegrupp

Möbler
Expandera rad för mer information
Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
FlamskyddsmedelBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Tillgång till reservdelarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Märkning av plastBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Lim som används vid tillverkning av möblerBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Produktens klimatpåverkanSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
Färgämnen i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Vattenavvisande behandlingarBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Vattenavvisande behandlingarAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravMöbler
Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
StoppningsmaterialBasnivåTeknisk specifikationMöbler
StoppningsmaterialAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Formaldehyd i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i möbeltextilAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läderBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Antimikrobiell funktionAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Plasters innehållBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Plasters innehållAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler

Ladda ner valda kriterier