Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Möbler

Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke, träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

Kriteriegrupp

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravMöbler
Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
FlamskyddsmedelBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Lim som används vid tillverkning av möblerBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Märkning av plastBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Plasters innehållBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Plasters innehållAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
StoppningsmaterialBasnivåTeknisk specifikationMöbler
StoppningsmaterialAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Färgämnen i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Vattenavvisande behandlingarBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Vattenavvisande behandlingarAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i möbeltextilAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Antimikrobiell funktionAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läderBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Produktens klimatpåverkanSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
Tillgång till reservdelarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler