Startsida

Formaldehyd i träbaserade skivor

Formaldehyd, som är giftigt, frätande samt allergi- och cancerframkallande kan ingå i limmet i träbaserade skivor och kan läcka ut från produkter.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11022

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng tilldelas om offererade produkter, med träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, har uppmätta emissioner av formaldehyd som inte överstiger 65 % av E1 enligt standarden SS-EN 13986 eller likvärdigt.