Startsida

Formaldehyd i träbaserade skivor

Formaldehyd, som är giftigt, frätande samt allergi- och cancerframkallande kan ingå i limmet i träbaserade skivor och kan läcka ut från produkter.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11022

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Offererade produkter, med träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, ska uppfylla emissionskravet för att klassificeras som E1 enligt standarden SS-EN 13986 eller likvärdigt.