Startsida

Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder

Syftet med kravet är att minska innehållet av tungmetaller i skinn och läder.

KravID

11026

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Offererade produkter ska uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av nedanstående metaller:

 Ämne

 CAS-nr

Krav  

 Krom (VI)

 18540-29-9

Medelkoncentration högst 3 ppm (Testrapport med analys enligt: CEN/TS 14495 eller motsvarande)

 Arsenik

 7440-38-2

Ingen restkoncentration (detektionsgräns 1,0 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

 Kadmium

 7440-43-9

Ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

 Bly

 7439-92-1

Ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)