Start

Bruks- och skötselanvisningar

Nivå: Basnivå

För att möbeln ska bibehålla sin funktion under sin livslängd är det viktigt att den underhålls på rätt sätt. En förutsättning för detta är att tillverkaren tillhandahåller denna information.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11476
Grupp:
Möbler