Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bruks- och skötselanvisningar

Krav ID
11476
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Leverantören ska tillhandahålla bruks- och skötselanvisningar med information om hur möbeln ska användas, rengöras och underhållas för att hålla möbeln i gott skick under dess livslängd. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts