Startsida

Färgämnen i möbeltextil

Baskrav: Färgämnen och pigment i textilier kan vara miljö-och hälsofarliga och detta krav kan användas för att undvika vissa av dessa ämnen. De färgämnen som är upptagna i kravet är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller potentiellt allergiframkallande 1.1 Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärke till textilprodukter (2014/350/EU) Avancerat krav: Färgämnen i textilier kan vara miljö-och hälsofarliga och detta krav kan användas för att undvika ämnen med dessa farliga egenskaper.

KravID

11023:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Färgämnena och pigmenten i tabellen nedan ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än 50 mg/kg textil för varje enskilt ämne.

Ämne

CAS-nr

Dispersionsfärgämnen

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

C.I. Disperse Orange 37/76

13301-61-6

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

 C.I. Disperse Blue 1

 2475-45-8

 C.I. Disperse Orange 11

 82-28-0

 C.I. Disperse Orange 149

 85136-74-9

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

Syrafärgämnen

Acid Red 26

3761-53-3

Basiska (katjoniska) färgämnen

 C.I. Basic Red 9

 569-61-9

Mordant (betningsmedel)

Sodium dichromate

10588-01-9

Direktfärgämnen

 C.I. Direct Black 38

 1937-37-7

 C.I. Direct Red 28

 573-58-0

 C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

Pigment

Cadmium sulphide

1306-23-6

Lead orange

1314-41-6

Sodium chromate

7775-11-3

Potassium dichromate

7778-50-9

Acetic acid, lead salt, basic

51404-69-4