Start

Skolor, nybyggnad

Med skolor menas här en byggnad speciellt avsedd grundskola årskurs 1- 9 samt gymnasium. Under denna rubrik finns även kriterier och krav som avser högskolor.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Skolor, nybyggnad
Ladda nerBeskrivning
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, idrottshallBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, idrottshallAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, idrottshallSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering