Start

Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenad

Nivå: Basnivå

En fuktsäker produktion förutsätter att det finns en person med rätt kompetens som är ansvarig för entreprenörens fuktsäkerhetsarbete i produktionen, Fuktsäkerhetsansvarig Produktion. Fuktsäkerhetsansvarig Produktions främsta uppgift är att uppfylla kravställningarna i projektets fuktsäkerhetsbeskrivning via upprättande och genomförande av en fuktsäkerhetsplan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11300
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska