Start

Entreprenad - utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser nybyggnad av skolor.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Entreprenad - utförandeentreprenader
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder, nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Avfallsmängder, nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor