Start

Entreprenad - utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser nybyggnad av skolor.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Entreprenad - utförandeentreprenader
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav