Start

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvar

Nivå: Basnivå

Namngivning av ansvariga ökar tyngden i ansvaret och ger beställaren möjlighet till bättre insyn i entreprenaden.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10933:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska