Start

Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkan

Nivå: Basnivå

Detta krav syftar till att arbetet med minskning av klimatpåverkan från projektet integreras i projektet. En handlingsplan [alternativ en projekteringsbeskrivning] ska tas fram för hur arbetet att minskad klimatpåverkan ska gå till. Kravet ger förutsättningar för tillräcklig kvalitet på klimatarbetet i projektet. Observera att för klimatberäkningar och siffersatta minskningar av klimatbelastning finns andra krav. Klimatdeklaration enligt lag innebär att klimatbelastningen ska deklareras men kräver inte planer för minskad klimatpåverkan. För att uppnå minskad klimatbelastning bör föreliggande upphandlingskrav ställas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11492
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska