Start

Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.

Nivå: Basnivå

En bygg- eller anläggningsentreprenad innebär flöden av stora mängder energi och material (inklusive avfall) som oundvikligt innebär ökad miljöbelastning. För att kunna styra dessa flöden och för att entreprenören ska agera så att miljöpåverkan minimeras så kan ett ledningssystem för entreprenörens miljöarbete behövas.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10923:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska