Start

Ljudklass för installationer

Nivå: Basnivå

Höga ljudnivåer orsakade av buller från installationer anmäls ofta till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, med rätt kunskap och planering kan ljudstörningarna undvikas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10536
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska